Osvědčení

Pro prodej a výrobu sadby máme samozřejmě všechna patřičná povolení. Proto Vám můžeme garantovat certifikovanou sadbu a vystavit k ní rostlinolékařský pas. Samozřejmostí je i povolení k chemické ochraně Vaší plantáže.

Zivnostensky list

Živnostenský list

Registrovaným pěstitelem certifikované sadby jsem od roku 2008

Registrovaným pěstitelem certifikované sadby jsem od roku 2008

Do registru Státní rostlinolékařské správy jsem byl zapsán v roce 2009

Do registru Státní rostlinolékařské správy jsem byl zapsán v roce 2009

Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

Oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů

Protokoly o rostlinolékařské kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012

Protokoly o kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012 1/2

Protokoly o rostlinolékařské kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012 2/2

Protokoly o kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012 2/2

Protokoly o rostlinolékařské kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012

Protokoly o rostlinolékařské kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012 1/2

Protokoly o rostlinolékařské kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012 2/2

Protokoly o rostlinolékařské kontrole sadby z obou našich matečnic z července 2012 2/2

Vzor našeho Rostlinolékářského pasu

Vzor našeho Rostlinolékářského pasu

Kontrola o spravování naších plantáží

Kontrola o spravování naších plantáží

Kontrola o spravování naších plantáží

Kontrola o spravování naších plantáží

Kontrola o spravování naších plantáží

Kontrola o spravování naších plantáží

Certifikát na použití postřiků pro údržby porostů