Jak produkujeme sadbu

V tomto článku bychom Vám rádi ukazali, jak naše firma produkuje kvalitní sadbu pro Vaše plantáže. Na internetu je totiž k vidění ledacos a bohužel většinou se o kvalitě nedá ani mluvit.

K výrobě kvalitní sadby potřebujete mnoho vstupních podmínek, pouhé vlastnictví matečnice prostě nestačí.

 1. matecniceZdravá matečnice s alespoň tříletým kořenem – říkat jednoročnímu porostu matečnice, kdy si ho pěstitel nasází sám, nebo nechá vysázet na klíč je omyl. Stříhat sadbu z prýtů s jednoletým kořenem lze, ale sadba nikdy nebude dosahovat takových nutričních hodnot, jakou dokáže produkovat víceletý kořen.
 2. Reprodukční porost musí být kontrolován Státní rostlinolékařskou správou, která obvykle odebírá vzorky listů dvakrát ročně. Následně provede analýzu a vydá pěstiteli protokol o kontrole. Nejobávanější nemocí je Melampsora medusae. Tu naštestí SRS v ČR ještě neobjevila.
 3. Pěstitel musí být registrován pro uvádění do oběhu, výrobu a dovoz rozmnožovacího materiálu u ÚKZÚZu.
 4. DSC0066222Musí mít povolení k vydávání Rostlinolékařského pasu k sadbě, který budete potřebovat pro povolení k výsadbě RRD pro ŽP.
 5. Pěstitel by měl mít zkušenosti, jak se sadbou nakládat, aby se nestalo, že se svazky čerstvě střižených prýtů špatně manipuluje, např. házením na hromady atd. Tím dojde k poškození pupenů, ze kterých strom roste.
 6. Sklizeň by měla být prováděna co nejšetrněji, jak z důvodu nepoškození prýtů, tak i matečních hlav.
 7. Dle našeho názoru je tudíž jediná možnost, a to sklízet sadbu ručně za pomocí nůžek namísto mechanizovaných kotoučových pil.
 8. Uskladnění sadby před následným řízkováním. Ponechání sklizených prýtů několik týdnů uložených na slunci není vhodné. Proto sadbu sklízíme průběžně a následně ihned zpracujeme.
 9. Řízkování. Jeden z nejdůležitějších úkonů při výrobě kvalitní sadby. Protože se trh se sadbou RRD neustále zvyšuje a prodejců přibývá, je tu jistá snaha z konkurenčních důvodů o snížení ceny. Zde ale nastává ten největší problém. Aby mohl prodejce prodat co nejlevněji, potřebuje samozřejmě snížit náklady na minimum. Jak tedy vyrobit co nejlevněji řízek? Samozřejmě pilou a ideálně když bude krátit několik prýtů najednou. Obsluha pily tedy vezme např. pět prýtů a všechny je najednou přeřízne. Na youtubu můžete tento nelítostný počin shlédnout hned u několika prodejců. Pila totiž přeřízne řízek v libovolném místě, pupen nepupen. Pokud takový řízek zasázíte, z poškozeného pupenu Vám nic nevyroste a ten pod ním už může být pod zemí a nemusí tudíž také obrazit. Dalším neduhem je roztřep, který může být napaden různými houbovitými onemocněními. Ideální pro řízek je tedy ostrý střih, který zajistí pouze kvalitní nůžky. Nikoliv ty pákové třeba na železo, které už jsme při výrobě také viděli. Nůžkami ale nelze stříhat několik řízků najednou a výroba je tudíž několikanásobně dražší a samozřejmě i náročnější pro stříhače. Aby zvládl nastříhat několik tisíc kusů denně, potřebuje opravdu dobré nůžky, dobré podmínky a hlavně silnou ruku. Naše firma ručně stříhá sadbu již od roku 2008. V roce 2013 jsme pořídili nůžky pneumatické, které stříhají snadno a bleskově. Naši silnější střihači používají top modely nůžek od firem Gardena a Fiskars. Je totiž dobré nůžky střídat. Pro dlohodobou koncentraci a kontrolu každého střiženého řízku potřebuje střihač ty nejlepší možné podmínky. Práce v teple za dobrého světla a v pohodlí je samozřejmě příjemnější a člověk se tak může více soustředit na práci. Proto jsme v roce 2014 vybudovali novu střižnu pro čtyři pracovníky. A pro střihače je samozřejmě nejdůležitější jeho odměna. Když má odvést dobrou práci, musí být za to dobře zaplacen. To vše se ve finále musí projevit i na ceně řízku.
  Komplet set
  I tak však naše firma dokáže cenou konkurovat většině jiných firem, a to s ručním stříháním řízků po jednom kuse. A protože zakládáme plantáže již několik let, víme, že nejsnadnější a nejkvalitnější výsadba je vždy z řízků, které mají nepoškozený vrcholový pupen a jsou zastřihnuté do špičky. Takový řízek lze mnohem snadněji zasadit, což zaručí jeho nepoškození a nejlepší následný růst stromu. Když jsme tuto variantu před čtyřmi lety vymysleli, spousta lidí nám tvrdila, že je to zbytečné. Ovšem každý, kdo již něco nasázel a vyzkoušel ten rozdíl, si následně objednal tuto variantu sadby. Bohužel dodělávat špičky na již vyrobených plochých řízcích nelze. Berte v úvahu, že musíte řízek po jednom odebírat, zastřihnou a opět uložit. Tím můžete poškodit pupen, a proto Vám to nedoporučujeme. Když se totiž řízky se špičkou stříhají přímo z celých prýtů, je to mnohem snažší. I dnes jsme jediná firma, která Vám na trhu nabízí tuto varantu řízků. Je to z prostého důvodu: většina firem krátí prýty hromadně pilou. Hala4Dalším důležitým faktorem je, neprodukovat sadbu z nevyzrálých částí prýtu. Prýty mají totiž zdřevnatělou část (ta jediná je vhodná pro sadbu) zruba jen do dvou třetin své výšky. Zbytek je měkký, nezdřevnatělý a takový řízek by snadno proschl a hlavně nemá dobré růstové schopnosti. Proto naše firma tuto část prýtu vždy vyhazuje. Někteří prodejci Vás sice lákají nízkou cenou, hlavně u sadby z prýtu, ale řízky počítají po 20ti cm od paty až k vrcholu. Ve výsledku ale budete mít třetinu sadby nekvalitní. Např. proutky délky do 1,5 metru jsou téměř celé nepoužitelné. Celý takový proutek je slaboučký a je to prostě odpad. Je potřeba si uvědomit, že chcete sázet plantáž s životností až 30 let!
 10. Třídění sadby a její uložení. Když už je sadba nastříhaná, je důležité s ní minimálně manipulovat. Proto není vhodné ji hromadně uskladnit v boxech a až při expedici ji přerovnat do expediční přepravky/krabice. Naše firma Vám může sadbu ihned po nastříhání narovnat do Vašich přepravek, pokud nám je dodáte předem. Pokud vám budeme sadbu expedovat v papírových boxech, sadbu rovnáme ihned dle zakázky přímo do expedičního boxu. Tím je minimalizovaná manipulace a nedojde tak poškození pupenů. Vyvarujte se sadbě dodávané v pytlech. Už během obtížného uložení řízku do pytle dochází k poškození pupenů. Nejhorší je ale následná doprava.
 11. Skladování do doby expedice. Sadba vydrží mnoho, proč to ale pokoušet. Je tedy ideální již připravenou zakázku uložit přímo do chladicí místnosti. Náš chladící box pojme přes 500 000 ks řízků. Sadba si tam počká na vyzvednutí v ideálních a neměnných podmínkách. Pouze sadbu v prýtech Vám budem expedovat co nejdříve, a to z důvodu jejího velkého objemu.

Pokud jste zvládli přečíst celý článek, máte už tušení, zda je nabízená sadba kvalitní tak, jak by měla být. Přesvědčte se o tom u Vašeho dodavatele. Jak a z čeho sadbu produkuje? Krátí ji pilou někde v nevyhovujících prostorech po jednom nebo více kusech? Skladuje ji na zahradě, ve stodole, nebo v chladicím boxu? A hlavně, je pouze distributorem, jen prodejcem sadby, nebo má i zkušenosti s výsadbou a disponuje i plantážemi, aby Vám mohl krom návodu k výsadbě dobře poradit i s pěstováním samotným?

Mrazak
Naše firma má přes 10 ha různoletých porostů, některé plantáže jsme již káceli a nyní se už můžeme pochlubit i druhým obmýtím, kdy pařezy obrazily prýty výšky až 5 metrů. Samozřejmostí je, že Vám kdykoliv ukážeme všechny tyto porosty osobně. Pokud nemáte čas přijet se podívat, můžete na youtubu shlédnout přes 50 videí, které jsme natočili právě pro Vás a vše v nich ukazujeme. Máme totiž na rozdíl od jiných producentů sadby co nabídnout – nejen superlevný řízek ze slabého proutku, který my považujeme samozřejmě za odpad.

Strizna japonskeho topolu

Sadbu stříháme a třídíme ručně. Následně se provádí výstupní kontrola kvality (hlavně nepoškozenost pupenů) a daný objem se uskladní do chladícího boxu.

Musíme ho zvětšit

Do chladícího boxu se vleze přes 500 000 ks

 

Více o typech sadby se můžete dozvědět z videa.

How do we product plantation cuttings:

In this article we would like to show you how our firm products seedlings for your plantations. Unfortunatelly you can see this or that on the internet and the articles with videos are mostly of a bad quality.

If you want to product high – quality seedlings you need fulfil many conditions. It is not sufficient only to have parent trees. You can read following important conditions:

 

 

 1. A healthy parent tree should have at least a three – year root. It is a mistake to name a yearly tree, which is planted by a grower, as a parent tree. It is possible to cut seedlings from the stems with a year root but the seedlings will never have such a nutrition value as a product of a perennial root.
 2. Reproductive brushwood has to be checked by the State Vegetation Control which usually takes the samples of leaves twice a year. Then it makes an analysis and a protocol about the inspection to the grower. The most feared disease is Fortunatelly it has not been discoverd in The Czech Republic yet.
 3. A grower has to be registered at ÚKZÚZ if he wants to product, import or circulate some material of reproduction.
 4. A grower has to be allowed to issue a vegetation passport for seedlings which you need for a permission to the outplanting of fast growing woody species (this permission is checked by ÚKZÚZ.
 5. A grower should be experienced in the manipulation of seedlings not to happen the new cutting stems are badly manipulated – for example thrown at piles where the sprouts could be demaged.
 6. The harvest should be made carefully because of not to davalue the stems as well as the layer – stools.
 7. In our opinion there is the only possibility to harvest the plantations manually with shears instead of mechanised rotary saws.
 8. How to store the seedlings before the following cutting? The retaining of the harvested stems in the sunshine for several weeks is not suitable. That is why we gather the stems continuously with their manipulation immediately.
 9. The cutting is one of the most important operation in the production of the high – quality seedlings. Because the stem market is growing continuously all the time and a number of sellers increases there is a trend and pressure to decrease the prices of the stems (as a result of competitive pressure). The biggest problem is based on this fact. A seller needs to sell at the lowest price and so he has to reduce his costs to a minimum. So the question and the task is how to make the cheapest cutting. Of course with a saw when the stems are shorten in a great number at the same time. So a tender of a saw takes for example five or more stems and cuts them all at the same time. You can watch this wrong method at several sellers on youtube. The saw cuts the stem at any place regardless of the sprouts. If you plant such a chop nothing will grow  from the destroyed sprouts. The lower eyes can be planted below the ground and so they also needn´t spring up. Another problem is the fraying which could be attacked by various spongy diseases. So sharp cut is the best for the chop. It can be made only with the high – quality shears Sometimes we can see to use lever shears for iron which are not suitable. We cannot cut several chops at the same time and so the production is much more expensive and more difficult for the cutter. If you have to cut several thousands of stems per a day you need very good (high – quality) shears, suitable conditions and especially a strong hand. Our firm cuts the seedlings manually (by hand) since 2008. We bought pneumatic shears in 2013. It cuts easily and quickly. Our stronger cutters use the top models of them (Gardena, Fiskars). It is suitable to change the high – quality shears and it is important to have ideal conditions when you need to control every chop and concentrate for several hours. It is obvious to work in comfort and warm on good  light which enables to the cutter to concentrate well. That is why we made a new room  for four cutters in 2014 and the most important for them is their payment. Who is due to work in a high – quality he has to be paid well. And this fact has to influence also the price of the chops. In spite of the manual (handy) cutting one by one our firm can compete in the prices with the majority of  other firms. Because we ground (found,  base) the plantations several years we know that the best outplanting is always from  the clipped chops to the point which have got an undamaged top sprout. It is much easier to plant such a chop and we are sure it is going to grow rightly. We found this method four years ago and a lot of people told us it was unnecessary. But . everyone who tried the difference chose to plant this type of the seedlings. Unfortunatelly it is not possible to make the point afterwards on the even chops.  So you have to take the chops one by one, cut everyone and put it away. You can destroy the sprout and that is why we do not recommend it to you. When the chops with the point are cut straightly from the whole stems it is much more easier.  Today we are the only firm which offers this type of chops. The reason is simple – the majority of firms shorten the stems collectively with a saw. Another important factor  is not to product the seedlings from the unripe parts of the stems. They have a lignified part which is the only one suitable for the seedlings. It reaches only to  two – thirds of its high. The rest is soft without wood and such a chop would  easily dry up. Its growing qualities would be also bad. That is why we throw this part of the stem away in our firm. Some other sellers entice you on a low price – especially  when the seedlings are made from the stems where the chops are measured after 20 centimeters from the bottom up to the top.But you will have one third of the seedlings of poor quality in this way. It means that the thin sticks up to the length of 1.5 meter are all not usable. Such a stick is very thin and so it is considered as a rubbish. We have to realise that we ground a plantation for thirty years!
 10. The sorting and the storing of the seedlings. When the plantation is cut it is important to move and manipulate with it minimally. That is why we shouldn ´t store it collectively in boxes and it is suitanle to move it to the export boxes not until closely before its transfer. Our firm can put the plantation straightly into your boxes immediately after the cutting if you give them to us in advance. In case of the expedition in paper boxes we put the seedlings immediately into the expedition It is the way how we can minimalize the manipulation with the plantation and we will not damage the sprouts. Avoid the transfer in the bags. The damage of the sprouts happens already during their insertion into the bags and the worst harm comes during their transfer.
 11. The storing until the expedition. The plantation is quite resistant but there is no need to provoke it. To put the whole and ready plantation straightly into the boxes in a cooling room is ideal. Later they are transported to a customer straightly in these boxes. Our ice box contains over 500 000 chops.