Vaše dotazy

Jak a kdy připravit pole pro výsadbu?

Půdu pro jarní výsadbu japonského topolu je ideální připravit již na podzim. Výsadba topolů je určena především pro ornou půdu! Na pastvinách a loukách ji nemohu doporučit. Sám jsem sázel do rozdiskované louky a výsledek byl neuspokojující. Dle mé zkušenosti je ideální pole před zimou zorat a na jaře uvláčet a srovnat (v oblastech s jarními přísušky se uvláčení doporučuje již na podzim, tím se zamezí proschnutí řízku po výsadbě díky nakypřené půdě). Jak dobře bude Vaše půda připravená, tak dobře se bude stromkům dařit.

Má se plevel okolo topolů odstraňovat, stačí sekat?

První rok je třeba udržovat plantáž co nejlépe, prostou jakéhokoliv plevele. Prostor mezi topoly nestačí pouze projíždět sekačkou na trávu křížem krážem. Kořeny plevele by zůstaly. Je ideální kolem každé rostlinky plevel vytrhat.

Může se plevel okolo topolů postříkat jedem na plevel? Neublíží to stromkům?

Je nutné být opatrný, aby nedošlo k zasažení stromku neselektivním postřikem. Tuto možnost jsem vyzkoušel na letošním novém hektaru. Pro stříkání se musí upravit postřikovač zvonem nebo tyčí, nebo použít stínící desku na stromky. Selektivní postřik na jednoděložní rostliny můžete aplikovat plošně.

Lze pěstovat japonské topoly jako větrolam?

Ano, dá se, využívají se např. u fotbalových hřišť.

Kdy je nejvhodnější doba pro sázení sazenic japonského topolu?

Sazenice s kořeny již nedoporučuji. Tak zvané kořenáče, které se prodávají v červnu i později, již mají v kelímku zamotaný kořenový systém a to znemožní ideální růst stromu. Pokud nějaké sazenice přesto budete chtít, sázejte je nejpozději v květnu i kdyby měly třeba jen 20cm.

Jak daleko od sebe je nejvhodnější řízky sázet?

Záleží, na co chcete vypěstované dřevo použít:

1. na štěpku (hustota výsadby 12000-15000 ks/ha) – cca 30 cm od sebe v řádku se sponem 2 m.

2. na dřevo (hustota výsadby 7000-9000 ks/ha) – šíře řádků může být 1,6 – 2,0 m podle techniky, kterou zamýšlíme rostliny obdělávat. Vzdálenost rostlin v řádku je 0,5 – 0,7 m.

Jak daleko od sebe se mají sázet japonské topoly při použití na živý plot?

Již jsem vyděl i 30 cm a pak je hustota dostatečná.

Jaké jsou přibližné zisky m3 z 1 hektaru?

V prvním pětiletém obmýtí předpokládám z naší plantáže 300-400 prostorových metrů kulatiny. Pozor ovšem na rozdíl v použitých jednotkách.

Prostorový metr sypaný – je měrná jednotka používaná v lesnictví. Představuje polena nasypaná do krychle o rozměrech 1 × 1 × 1 metr.

Základní jednotkou dříví je jeden plnometr – 1PLM. Což představuje jeden metr krychlový vyplněn bez mezer dřevní hmotou. V praxi však není možné takovéhoto uložení dosáhnout, proto byly zavedeny jednotky:

Rovnaný (skládaný) prostorový metr (palivového) dřeva 1PRMr. Což představuje štípané dřevo na polena efektivně naskládáno do jednoho metru krychlového s minimálními mezerami mezi jednotlivými poleny.

Sypaný prostorový metr (palivového) dřeva – 1PRMs. Což představuje volně nasypané dřevo do jednoho metru krychlového, kde mezery mezi jednotlivými poleny nejsou žádným způsobem minimalizovány.

Orientační převodní tabulkaPlnometr - 1PLMProstorový metr rovnaný 1PRMrProstorový metr sypaný 1PRMr
Plnometr - 1PLM11,552,55
Prostorový metr rovnaný 1PRMr0,6611,45
Prostorový metr sypaný 1PRMr0,40,71

Co jsou to prýty?

Jsou to jednoleté pruty z matečnice i přes 5 m dlouhé. Ty se následně krátí na 20cm řízky. Spodní silná část se může využít na výsadbu kůly.

Můžu pěstovat Japonský topol jen pro vlastní potřebu? A potřebuji k tomu nějaké povolení?

K pěstování i pro vlastní potřebu na vlastním pozemku potřebujete potvrzení příslušného životního prostředí, protože se jedná o nepůvodní klon. Tímto povolením si předejdete zbytečným problémům, jak se sousedy, tak i se státní správou. Toto povolení Vám bez problému dají, pokud se plocha nevyskytuje v CHKO, popř. NATURA 2000. Tam je nutné zažádat o výjimku ze zákona.

Můžou topoly růst i na zahradě, která je na sever?

Ano, jejich přírůstky ale nemusí být tak velké jako jinde.

Jak je to s ožíráním stromků zajíci, srnkami a ovcemi?

Zvěři japonské topoly na rozdíl od vrb nechutnají, ale máme zkušenost s tím, že si o ně srnci vytloukají parůžky a srny stromky rády překousnou. Proto doporučujeme plantáže na volných plochách oplotit.

Jaká je ujímavost řízků?

Letošní byla cca 99%.

Do jakého průměru za 5 let narostou?

V našem případě má v prvním obmýtí čtyřletý strom na pařezu až 16 cm! Osobně jsem viděl sedmiletý strom, který měl neuvěřitelných 28 cm v průměru. Výška stromů se po pěti letech může pohybovat i okolo 15ti metrů.

Jak hluboké jsou kořeny topolu?

Hlavní kořeny jsou převážně na povrchu, avšak vlásečnice si jdou pro vodu až několik metrů hluboko.

Je možno pěstovat topoly v CHKO?

Dnes jsou již případy, kdy pěstitel dostal výjimku ze zákona a bylo mu tedy povoleno pěstovat RRD v CHKO.

Jakým způsobem a kdy provádět ořez větví?

Pokud pěstujete tuto RRD na kulatinu, tak větve neořezávejte! Strom ke svému růstu větve potřebuje. Čím větší bude mít asimilační plochu, tím lépe poroste. Pokud jste někde viděli fotografie s holými kmeny, věřte, že se nejedná o plantáže v ČR i když se tím prodejci sadby chlubí. To jsou plantáže (250-650 ks/ha) na jiné využití, např. dýhu, celulózu, překližku… a pěstují se úplně jinou technologií.

Je jedno v jaké nadmořské výšce topoly vysázím?

Topoly lze sázet i na horách do cca 900 m.n.m., ale je potřeba počítat s menšími přírůstky z důvodu kratších vegetačních cyklů.

Může mladým stromkům ublížit mráz?

Ano může, v květnu 2012 přišly mrazy a pár tisíc stromků (výšky 5-15cm) mi pomrzlo. Následně jejich růst započal od začátku, čímž byl jejich letošní přírůstek poznamenán.

Mohu případně něčím přihnojit a co se doporučuje?

Je možné přihnojit průmyslovými hnojivy. Např. NPK. Kde se doporučuje dávat ke stromku cca 60 g tohoto hnojiva. Já osobně jsem toto ještě neaplikoval a tudíž nemohu potvrdit výsledek.

Když topoly kácím, potřebuji nějaké povolení?

Pro kácení topolů žádné povolení nepotřebujete, jsou vedené jako polní plodina.

Jaký je botanický název Japonského topolu?

Jedná se o křížence Topolu černého a Topolu Maximowicze Henry, neboli Populus nigra ×Populus maximowiczii ex S.Chiba, Salicaceae, klon Max4 (J-105 )

Co se se získanou štěpkou dále dělá, pokud ji nechci využít pro vlastní vytápění domu?

Štěpku Vám odkoupí teplárny, popř. firmy, které vyrábějí brikety,…

Jdou polena normálně štípat a řezat?

Polena jdou řezat i štípat za syrova dobře, za sucha to bude horší, stejně jako s jiným dřevem. V zimě sklidíme, nakrátíme na míru, rozštípneme na polínka. Topol naštěstí nezkřenčí jako bříza, nebo některé vrby, je tedy možné nechat silnější polénka i vcelku. Do podzimní topné sezóny můžou polénka proschnout i na optimální vlhkost 20%.

Pokud máte jiný dotaz, nebo chcete tyto některé více rozvést, neváhejte nám napsat.

Spoustu dalších informací se můžete dozvědět na různých fórech a diskuzích. Je ale potřeba brát v úvahu, že ne vždy musí být informace správné. Určitě však doporučuji pročíst dlouhou diskuzi na serveru www.nasetraktory.eu např. zde.

One thought on “Vaše dotazy

Comments are closed.