Jak topit Japonským topolem

A jde se topit Japonským topolem!

PIMG_20140509_142700rotože již máme k dispozici dřevo z našich plantáží, rozhodli jsme se, že v tomto vlákně přineseme veškeré poznatky o novém topném systému, který chystáme nejen pro nás, ale i pro Vás jako showroom. Během příští zimy tedy ukážeme, jak ideálně spalovat japonský topol!IMG_20140509_165011hhh

Kotelna je již v přípravě a během léta by měla být k dispozici i Vám.

Spalování bude probíhat ve zplynovacím kotli Atmos DC 25 GS. Kotel bude vytápět jeden radiátorový okruh a akumulační zásobník Reflex Storatherm HF2000. Komín nám dodala společnost Heluz, a to často oceňovaný systém Izostat duo.

A to mám v teniskách 195 cm! Jak tohle dostaneme do baráku?

A to mám v teniskách 195 cm! Jak tohle dostaneme do baráku?

10.5. jsme si z firmy Atmos přivezli zplynovací kotel Atmos DC 25 GS. Ten je určen právě pro spalování měkkých dřevin, a proto má i o 30 litrů objemnější přikládací komoru oproti kotli DC 25 S. Tato komora je po stranách vyplněná keramikou a díky tomu kotel dosahuje lepší účinnosti při nižších emisích. Samozřejmě i jeho váha je vyšší (cca 430 kg) a ta nám dala zabrat už při sundávání z vozíku. Dostat kotel k budoucímu umístění zaměstnalo čtyři chlapy, i to vypovídá o jeho kvalitě.

15.5. nám firma Reflex přivezla 2000l Akumulační nádobu a 300l expanzní nádobu. Díky této akumulaci budeme muset vybourat nové dvěře do domu, ale i tak se toDSC01883555 totiž vyplatí. Díky akumulaci bude stačit v teplejším období topit jednou za dva až tři dny. K čemu je vlastně akumulace dobrá?

K čemu je vlastně akumulace dobrá?

Na to nám odpověděl profesionál z firmy Reflex

logoreflexReflex Winkelmann GmbH je jeden z největších evropských výrobců expanzní techniky pro použití v topných a chladicích systémech. Součástí produktové palety jsou také smaltované zásobníky pro nepřímý ohřev teplé vody a akumulační zásobníky pro použití v topných a chladících soustavách.

Jedním z typických příkladů použití akumulačních zásobníků v topné soustavě je doplnění kotle na tuhá paliva. Regulace výkonu kotlů na tuhá paliva je problematická a přináší potíže buď na straně komínů (dehtování a zanášení), anebo na straně samotného kotle. Kotel se dusí a dehtuje, na straně spalin dochází ke kondenzaci a vzniká tzv. nízkoteplotní koroze. Zkondenzovaná vodní pára ve spalinách je poměrně kyselá a spalovací komora dlouhodobě této kyselosti neodolá. Není podstatné, zdali se jedná o kotel plechový anebo litinový. Proto je velmi vhodné ke kotlům na tuhá paliva přidávat akumulační zásobníky tak, aby kotel mohl pracovat v optimálním provozu (bez dušení) a teplo z akumulace se do objektu dávkovalo podle potřeby například trojcestnou směšovací armaturou, nejlépe řízenou podle venkovní teploty (ekvitermně). V zemích, kde se biomasou topí více a již historicky déle (typicky Rakousko) jsou akumulační zásobníky v kombinaci s kotli na tuhá paliva zcela běžné a dokonce i povinně předepsané. Absence akumulační nádoby má vliv nejen na životnost kotle ale také na samotnou kvalitu spalování. Při spalování za nedostatku kyslíku (při škrcení výkonu kotle, tzv. podstechiometrické spalování) vznikají látky jak životu nebezpečné (CO), tak i k životnímu prostředí nešetrné.

Akumulační nádrže Reflex jsou vyráběny velkosériovým způsobem s velkým podílem robotizované automatizace. Taková výroba zajišťuje vysokou kvalitu výrobků a jistotu dlouhé životnosti. Nad objem 1000 litrů jsou všechny akumulační nádoby vyráběné s tlakovou odolností 6 bar, což podstatně přispívá k bezpečnosti provozu a prodloužení životnosti. Akumulační zásobníky jsou osazeny kvalitní izolací, splňující poslední evropská kritéria pro úspory energie a lze ji opatřit vrchní fólií v několika barvách. Široká nabídka různých typů akumulačních zásobníků a smaltovaných nepřímotopných ohřívačů vody uspokojí prakticky všechny možné kombinace a požadavky v soustavách.

Další informace naleznete na www.reflexcz.cz

Zapojení systému

Zapojení systému

V dubnu jsme začali s instalací kotelny. Dle doporučení firmy Atmos jsme požádali jimi doporučované odborníky. S panem instalatérem jsme nejprve navrhli rozmístění jednotlivých součástí a následně nám systém špičkově zapojil. Celý topný systém bude řízen ekvitermní regulací s jedním venkovním čidlem. Regulace ovládá jak nabíjení Aku, tak její vybíjení a samozřejmě i topný okruh, tím docílíme ideálního spotřebování veškeré energie narozdíl od ručně nastavovaného ventilu.

16.7. jsme po dostavbě komínu konečně zatopili! Bohužel náš topol ještě není dostatečné proschlý (což už v zimě bude) a tak jsem tedy použil loňské dřevo. Pan instalatér nám nastavil regulaci ACD01 tak, že mohu i v létě dobíjet náš bojler.

Detail zapojení

Detail zapojení

Po naložení poloviny komory jsme ohřáli jak kotel, tak část nádrže. Po třech hodinách jsem ještě naložil jednu plnou komoru a ta vydržela hořet dalších devět hodin. Z toho byl však kotel cca sedm hodin v útlumovém režimu, kdy pouze udržoval teplotu vody okolo sta stupńů Celsia. Tím jsem dokázal nabít nádrž na skvělých 95 stupňů! Nyní tedy máme v nádrži cca 150 kw energie a uvidíme jak dobře drží izolace a jaké tedy budou ztráty.

Po roce čekání konečně můžeme určit vlhkost dřeva 11 měsíců po pokácení.

Vlhkost_dreva
Je tu zima a konečně už topíme častěji, než jednou za deset dnů z důvodu ohřevu teplé vody. Nyní už zatápíme co 4-5 dní a konečně spalujeme JT. Dřevo má vlhkost 16-25% dle tloušťky polena, ale i tak už ho lze spalovat. Samozřejmě se snažíme spalovat proschlejší polena. Jak tento rychle rostoucí topol hoří v kotli Atmos se můžete podívat níže.

Po první sezóně topení můžeme vše shrnout jedním slovem – LUXUS. I v těch největších mrazech stačilo zatápět denně na 5-7 hodin. tudíž na dobu potřebnou pro nabití AKU a zároveň vytápění domu. Během celé zimy jela čerpadla dohromady přibližně 1600 hodin při spotřebě 15 W/hod. Celkem tedy čerpadla projela přibližně 120,- Kč za zimu + kotel dalších 300,- Kč. Celkem nás tedy vyšlo vytápění na 420,- Kč, protože dřevo máme zadarmo. Ano, zpracování 1 prm výjde asi na 30,- Kč včetně dopravy, ale díky dotaci SAPS (potřeba plochy o min. velikosti 1ha), jsme dokonce v plusu. Můžeme tedy s čistým svědomím tvrdit, že TOPÍME ZADARMO!