Založení plantáže od A do Z

Popíši zde tedy jak jsem v roce 2013 zakládal novou plantáž klonu Max-4 o velikosti 3,5 ha, a využiji toho pro toto téma. Rád bych zde popsal veškeré přípravy včetně nákladů finančních i časových. Budu zde tedy popisovat celý průběh založení, od převzetí pozemku od předchozího zemědělce až po…

Pokud máte pozemků více a na různých místech a máte možnost si vybrat, který chcete osázet, volte podle kvality půdy a myslete i na budoucnost – příjezdové cesty, vzdálenost, svahovitost, dráty vysokého napětí. Pozor na CHKO a NATURA 2000, tam je potřeba povolení s výjimkou ze zákona. V našem vlastnictví už tehdy zbýval pouze blok velikosti cca 35 000 m2, který se nacházel pod stávající dvouhektarovou plantáží. Vybírat jsme si tedy nemohli.

Ohlášení o výsadbě příslušným státním orgánům: odbor životního prostředí na Vašem obecním úřadě. Jedná se o zcela jednoduchý „projekt“, se kterým Vám rádi zadarmo pomůžeme. Pokud se jedná o výsadbu na orné půdě, která se nenachází v CHKO nebo NATURA 2000, můžete na 100 % počítat s povolením. Pokud bude osázená plocha větší než 1 ha, nahlaste to i na pozemkovém půdním fondu. Tam Vás zapíši jako zemědělce, a tím získáte možnost pobírat dotace (pouze na obhospodařovanou plochu), které v roce 2013 činily pěkných cca 6600,- Kč/ha. Od 1.4.2014 také platí, že se RRD nesmí sázet na pozemcích s ZPF č. 1. a 2. Dále je každou schválenou výsadbu nutné po jejím provedení nahlásit do 15ti dnů na patřičný OŽP. Další avšak příjemná změna je, že se Vám může do plochy pro podporu SAPS… započítat i manipulační prostor na krajích řádků a i podél. Tudíž pokud jste vynechali prostor pod dráty VN, nyní už i na tuto plochu máte nárok podpory SAPS.

Zajistit si kvalitní sadbu: Může se to zdát jednoduché, ale věřte, že i to je velice podstatná věc. V dnešní době lze na internetu najít cca 70 prodejců sadby. Pro Vás je důležité, aby Vám prodejce předložil veškerá patřičná povolení, včetně povolení k vystavování roslinolékařského pasu, který je garancí kvality sadby. A hlavně by Vám měl také bez problému ukázat matečnice a všechny jeho plantáže. Nemusí být pravda, že řízek za korunu je špatný, ale viděli jste odkud pochází? Přesvědčil Vás prodejce svými zkušenostmi? Má prodejce jen matečnici a nic jiného, nebo má i víceleté porosty? Solidní pěstitel Vám ukáže i to, co se mu nepovedlo, čímž Vás může přesvědčit i o tom, že pěstovat RRD není až tak jednoduché. Nebojte se oslovit více pěstitelů a věnovat výběru nějaký čas. Já sám jsem v roce 2008 projezdil půl republiky. Nenechte se zmást některými prodejci a jejich nesprávným tvrzením o přešlěchtěné sadbě tohoto klonu. Dle vyjádření ing. Jana Wegera, Ph.D z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví  je tento klon tak mladý, že nehrozí jeho zdegenerování. Pokud Vás tedy pěstitel přesvědčí svými zkušenostmi, ukáže Vám produkční porosty, kde bude mít alespoň čtyřmetrové přírůstky hlavních terminálů (prutů) a budete spokojení s cenou a ostatním, není co řešit.

Návrh plantáže: Je nutné si určit, co budete chtít dělat s vypěstovaným dřevem (kulatina/štěpka). Rozmyslete si, jak budete plantáž udržovat, jak máte cesty, orientaci pozemku, od kud svítí sluníčko… Např. my máme v půlce této plantáže vedení vysokého napětí. Proto pod ním musí zůstat volný pruh, který následně využiji na stahování kmenů a v tomto prostoru se bude dřevo i zpracovávat.

Samotná příprava pozemku: Poprvé se nám podařílo pozemek připravit, tak jak by to mělo správně být. Bývalý nájemce nám ho předal podmítnutý a už v září tam začala růst tráva. Bylo tedy ideální trávu před orbou zlikvidovat. Použil jsem postřikovač na záda a Roundup Klasik. 3 ha jsem zvládl přejít za nějakých 10 hodin. Samozřejmě můžete využít i techniky nejbližšího zemědělce, ale platit traktor, traktoristu a to vše by Vás vyšlo na mnohem vyšší částku, než kterou jsem zaplatil já za vodu, benzín a Roundup (tím chci pouze dokázat, že i takto velké plochy se dají připravit i bez drahé techniky).

Podmítnuté pole bylo už v záři krásně zelené. Foceno 20.9.2012

Podmítnuté pole bylo už v záři krásně zelené. Foceno 20.9.2012

Pár týdnů po aplikaci bylo pole téměř zbavené plevele (převážně to byl pýr plazivý). Nyní byl tedy pozemek připravený na orbu.

Některá vynechaná místa jsem musel přejít ještě jednou.

Některá vynechaná místa jsem musel přejít ještě jednou.

Některá vynechaná místa jsem musel přejít ještě jednou.

Vytyčení pozemku: Díky pozemkové úpravě, která v této lokolalitě probíhala poslední dva roky, nám pozemek vytyčili zadarmo. Pokud nebudete mít tuto možnost, počítejte s cenou za vytyčení od 3000,- do 5000,- Kč za každých 100 metrů -dle tvaru pozemku.

A už se mohlo připravit oplocení pozemku. Nejprve bylo nutné vyrobit si kolíky. K tomu nám posloužil náš přilehlý les, kde jsem si nařezal patřičný počet kolíků. Následně jsme je rozvezli a roznesli po plantáži. Pak už stačilo dostat kolíky do země. Po minulých zkušenostech se zatloukáním kalačem jsem si letos připravil jednoduchou pomůcku (silnější trubku, kterou zaryji do země), díky které bez problémů udělám cca 15-20 cm hlubokou díru pro kolík, čimž si dostatečně ulehčím práci.

a-z

oplocenka

17.11. se mohlo pole zorat. Celých 3,5 ha bylo po čtyřech hodinách hotových.

Mladý traktorista to už také zvládal.

Mladý traktorista to už také zvládal.

PRACE

Práce mu šla nádherně. Hloubka orby je cca 25-30 cm, což stačilo. Bývalý zemědělec tuto plochu pouze podrýval na nějakých 15 cm, takže orba již byla zapotřebí. Z jedné strany jsme si nechali prostor pro jeden řádek (300 ks) na kterém chceme vyzkoušet podzimní výsadbu. Původní plán podzimní výsadby na 0,8 ha tedy nebude realizován.

koliky_na_plotMy jsme mezitím s otcem zatloukali kolíky na oplocenku. Díky připraveným dírám to šlo velice rychle. Avšak zatlouct 90 kolíků nám s přestávkami trvalo něco přes tři hodiny a ruce od kalače opravdu bolí. Světlou stránkou ale je, že náklady na oplocenku délky 660 metrů, budou defacto pouze za pletivo (cca 18kč/m), protože práci si uděláme sami a nějakých 500,- Kč za benzín do auta a pily je vcelku zanedbatelných. Celkový čas na přípravě kolíků byl asi den a půl ve dvou lidech.

Pokud i u Vás máte divokou zvěř, doporučuji Vám plantáž také oplotit. Je to asi jediná jistota, jak stromky ochránit před zvědavými srnami, které nám na první plantáži před pěti lety zlikvidovaly za zimu celý hektar. Pokud však zakládáte menši plantáž, můžete využít i pachových zábran. Ty Vás však ale po pěti obmýtích mohou vyjít dráž, než pletivo, které by tu dobu mohlo vydržet.

A to už bylo téměř hotovo. Pozemek je byl krásně připraven. Na jeře stačilo oraniště srovnat a už se sázelo!

A to už bylo téměř hotovo. Pozemek je byl krásně připraven. Na jeře stačilo oraniště srovnat a už se sázelo!

Protože jsme byli s přístupem i výsledkem pana Zemana, který nám pole oral, velice spokojení, mohu Vám jeho služby jedině doporučit.

Kontakt: 737 972 883, pan Zeman.

A tak to vypadalo 29.12.2012

A tak to vypadalo 29.12.2012

18.3.2013 se podařilo zorané pole srovnat rotačními bránami v kombinaci se secím strojem a pozemek byl tudíž perfektně připraven pro výsadbu. Bohužel počasí nám nepřálo a téhož dne ještě napadlo asi 15 cm sněhu a i v dalších dnech to nebylo lepší. Video zde.

Rotační brány v kombinaci se secím strojem nádherně srovnaly zorané pole.

Rotační brány v kombinaci se secím strojem nádherně srovnaly zorané pole.

Být pěkné počasí, už se sázelo.

Být pěkné počasí, už se sázelo.

Začátkem dubna konečně nastal čas výsadby. Nejprve jsme si připravili označené špagáty. Toho dne jsem do země dostal cca 1100 ks řízků, ale za cenu velké námahy, protože jsem se dost bořil v měkké hlíně. Ve čtvrtek 4.4. jsem si na pomoc vzal dva sazeče a v 16:30 jsme začali. Jak probíhala výsadba můžete vidět ve videích v galerii. Po dvou dnech jsme měli první hektar zasázený.

První den jsme z toho nadšení pracovali až do tmy.

První den jsme z toho nadšení pracovali až do tmy.

Jak probíhal růst plantáže můžete vidět v galerii i s komentářem. 1.9.tedy pět měsíců po výsadbě měly nejlepší stromy přes 3,5 metrů výšky. Letošní sezóna je tedy i přes špatný začátek skvělá. Podívejte se také na video.

1.9. 2013 - 28000 ks krásných stromů s průměrnou výškou cca 3 metry.

1.9. 2013 – 28000 ks krásných stromů s průměrnou výškou cca 3 metry.

V polovině září se stromy dočkaly svého vrcholu, a to 3,8 metrů výšky.

Jak to vše dopadlo můžete vidět na našich videích zde a zde.