Náklady a výnosy

   Jedna z nejčastějších otázek: na kolik nás tedy výjde jeden hektar na palivové dřívi?

   Pro výsadbu japonského topolu tedy budeme uvažovat o pozemku velikosti jednoho hektaru, obdélníkového tvaru o rozměrech 130×77 metrů, který máte ve vlastnictví a nemusíte tedy platit nájem. Čtverec by byl lepší v délce oplocení, ale ne vždy je pozemek ideální. Výpočet je samozřejmě závislý na Vašich možnostech přiložit ruku k dílu. Vlastníte pozemek, máte techniku na orání, vláčení… ? Jste ochotni si provést výsadbu sami (8000 ks zvládnou dva sazeči za tři dny jako nic). Máte možnost si vyrobit kůly na oplocenku, nebo je musíte kupovat? Hektar můžete odplevelovat ručně, nebo také třeba jen dvakrát rozdiskovat strojem atd. Samozřejmě si můžete nechat plantáž založit na klíč. Upozorňuji, že do výpočtu nezahrnuji svou vlastní práci a náklady na dopravu, pouze uvedu přibližný čas v hodinách i s přípravou.

Co je tedy potřeba započítat:

 1. Příprava pozemku: předpoklad je podzimní orba a jarní vláčení. Můžete si to udělat sami? – pak náklady budou za naftu + 5 hodin.
 2. Případné oplocení: metr pletiva se dnes pohybuje od 18 Kč s DPH (výška 150 cm). Pro náš pozemek (obvod 414 m) to tedy bude nejlevněji 450 metrů (prodává se totiž po 50ti metrech – zbytek můžete použít na další plantáže). To je 8100,- za pletivo. Dále budete potřebovat kůly. Já je rozmisťuji cca po 4 metrech. Bude tedy potřeba 103 kůlů. Nyní opět záleží, zda si je můžete vyrobit sami, nebo zda je budete muset nakoupit. 2m kůly z topolového dřeva o průměru 8-10 cm Vám mohu dodat po 40 Kč.
  120 kolíku z topolu pro oplocení menší plantáže zákazíka

  120 kolíku z topolu pro oplocení menší plantáže zákazníka

  To by tedy bylo 4120 – 5150,- (např. za roxor). Zatlouct kolíky kalačem do pole je otázka jednoho dne pro dva lidi. Dodělat oplocení další den. Celkem práce pro dva lidi x 16 hodin.

 3. Příprava výsadby: doporučuji vyrobit si označené špagáty, jak to popisuji v kapitole Jak začít. Je potřeba špagát a trocha barvy. Tedy 100,- Kč by mělo stačit + 2 hodiny.
 4. Sadba je asi tou největší položkou. V roce 2008 jsem za řízek platil 3,90 Kč. Kupoval jsem 10 000 ks řízků na náš první hektar. Nyní se cena sadby pohybuje při odběru do 10 000 ks od 1,80 Kč/ks. Pokud si nastříháte řízky z prýtu (nekrácené pruty délky až 3 m – kde se na řízek počítá 22cm) sami, bude cena cca 1,40 za kus! Samozřejmě si můžete objednat řízky tříděné nebo tříděné zastřihnuté do špičky, které se mnohem lépe sází. Na tento hektar počítám se sponem stejným jako máme na svých plantážích (1,8 x 0,7 m), to je celkem 8000 kusů, tudíž cena v prýtech bude 11 200 Kč + nůžky (na tento objem stačí levné cca 200,- Kč).
 5. Výsadba: nyní je potřeba určit, zda si výsadbu provedete sami. Pokud máte jednoho až dva spolehlivé pomocníky, zvládnete to za víkend. Pokud si však netroufáte, přenechte to zkušenými. Budete si jisti kvalitou! Pokud si najmete sazeče, počítejte cca 50 haléřů za zasázený řízek. Výsadbu tedy můžete mít zadarmo, nebo také za 4000,- Kč.
 6. Odplevelování: nejdůležitější část péče o Vaši plantáž. Pokud se o stromy budete starat pečlivě, vyrostou Vám i přes čtyři metry (jak můžete vidět v galerii u našich zákazníků). Já měl zatím rekord 3,82 metrů během prvního roku. Můžete použít diskování, mulčování, okopávání, chemii atd. Nedoporučuji však pouhé sekání sekačkou. Kořeny plevele by totiž i poté omezovaly kořeny stromu. Dnes již mohu říct, že nejideálnější pro údržbu plantáže je bohužel chemický postřik. Ten dokáže zničit i kořene plevele, pozor však na stromky při použití neselektivních herbicidů. Postřik používáme max. 3 x v prvním roce. Pokud budou mít stromy po prvním roce 3-4 metry, nebude je plevel už tolik ohrožovat a není už nutné dále plantáž ošetřovat. Za Roundup a vodu utratíte cca 2000,- Kč + cca 20 hodin práce.

Suma

Příprava pozemku1.500 – 3.000,-
Oplocení8.100 – 11.190,-
Příprava výsadby100,-
Sadba11.400,-
Výsadba0 – 4.000,-
Odplevelování2.000 – 5.000,-

   Celkem Vás tedy založení hektarové plantáže vyjde od 13 300,- Kč bez oplocení až na 24 720,- Kč s oplocením. Pokud však nemáte možnost přidat ruku k dílu, počítejte s cenou okolo 3000,- Kč/ha za přípravu pozemku, dle lokality cca 29 900,- Kč/ha za výsadbu na klíč a za údržbu této plantáže zaplatíte cca 15 000,- Kč. Celkem tedy můžete mít také hektar až za 48 000,- Kč, pokud budete jen přihlížet.

   Je však nutné si uvědomit, že pokud máte plochu min. hektar, budete žádat na Pozemkovém půdním fondu o dotaci na plochu, která činila v našem kraji za rok 2014 přibližně 6600,- Kč/ha. Pokud budou takovéto dotace přidělovány po celou dobu životnosti plantáže, získáte na 1 hektar od EU až 198 000,- Kč!!!

Už víme kolik je potřeba investovat na založení plantáže, ale co od toho můžeme očekávat?

   RRD pěstujeme z důvodu nejlevnější možné produkce dřeva. Japonský topol má přibližnou výhřevnost jako hnědé uhlí nebo bukové dřevo. Samozřejmě se řadí mezi dřevo měkké a s tím je potřeba ho porovnávat. Ještě před založením plantáže jste si určitě řekli, zda chcete dřevo produkovat pouze pro sebe nebo i pro Vaše sousedy…

  Na vytopení běžného domu spotřebujete přibližně 20-30 metrů měkkého dřeva za sezónu. Pokud chcete mít dřevo na každý rok, stačí vám každý rok pětina plantáže. Je nutné si mýcení rozvrhnout tak, aby novým stromům nestínily ty starší, ještě nepokácené!

  Předpoklad pro výpočet vypěstované hmoty za 4-6 let: z 8000 ks vyroste min. 7500 ks. Pokud bude mít strom na kmeni průměr 15 cm, bude Vám jich do prostorového metru stačit 15.6 Samozřejmě ne všechny budou stejné a některé budou mít v průměru třeba jen 8 cm. Budu tedy počítat spotřebu stromů do prostorového metru (1prm dřeva je 0,66 kubíku) přibližně 18 stromů. Z hektaru by tedy mělo vyrůst neuvěřitelných 416 prm dřeva za 4-6 let.

  Co to pro Vás znamená: snížení nákladů na vytapění za cenu benzínu do pily a dopravy a zároveň možnost prodat dřevo sousedům, a to levněji než jiní prodejci drahého dřeva z lesa. Nyní se pohybuje cena měkkého dřeva v metrových délkách okolo 600-700 za prm bez dopravy. V roce 2013 jsem dřevo z našich plantáží prodával za 690,- Kč/prm. Cena neustále roste z důvodu růstu poptávky. Upozorňuji, že druhé obmýtí má cca o 15% větší výnos než první a třetí o dalších cca 15%! Výpočty nechám na Vás – a nezapomeňte přičíst dotace.

Pokácený Japonský topol