Historie naší firmy

Rok 2017-2018 – výsadby a výsadby

Již se to stalo skutečností, že pro Vás každoročně připravujeme sadbu na desítky hektarů a další desítky hektarů Vám vysazujeme na klíč. Bohužel tyto dva roky byly dosti suché. I tak se ale všem plantážím na dobře připravené půdě dařilo. Za tyto dva roky jsme sklidili celkem 11 hektarů matečnic. To je v našem případě 90 000 hlav – pro představu asi milión použitelných prýtů. Začali jsme dodávat sadbu pro velkého odběratele a to hned po tunách.

Věříme, že foto vypovída za vše.

Výsadba u Prahy

Údržba plantáže 6 hektarů o hustotě 16 000 ks/ha – KV Údržba u Prahy Dodávka 25 000 ks prýtů – 2018  Asi 8 tunDodávka 50 000 ks prýtů – 2019 Sotva se to vešlo do návěsu Trochu se to sesunulo Profesor Bradly z Kanady – výzkumy pokračují Největší pomlázka na světě z jednoletých prýtů – kdepak ta z roku 2015 byla o 10 cm delší Dřevo dodáváme každým rokem

Rok 2016 – 33 hektarů výsadeb RRD na klíč

 

Jako již tradičně jsme i tuto sezónu začali sklizní našich matečnic. Tentokrát však už koncem listopadu 2015.

První výsadba na podzim

Podzimní výsadba u Ostravy

Poprvé jsme realizovali nejen námi moc nedoporučovanou podzimní výsadbu. Protože na tom zákazník trval, plantáž jsme osázeli začátkem prosince. Půda byla dobře připravená, výsadba šla dobře a pak už jen stačilo počkat 5 měsíců, jaká bude ujímavost. Protože tuto plantáž i udržujeme, přesvědčili jsme se o úspěšnosti výsadby na vlastní oči během dubna. Ve výsledku vzešlo cca 99 % řízků a jen některé jsou dvojáky! Toto jsme vážně neočekávali, i nás to přesvědčilo, že pokud se vhodná (ideálně lehčí) půda dobře připraví a provede se kvalitní výsadba, můžeme sázet už na podzim!

 

Během vánoc jsme se vrhli na sklizeň našich 4 hektarů matečnic a díky stálým zkušeným brigádníkům to šlo velice rychle. Celkem jsme sklidili přes 600 000 ks řízků. Japonský topol - sadbaTo je pro představu 80 takových vozíků, jako je na obrázku. Sadbu jsme uchovávali v našem chladícím boxu až do půlky května, kdy jsme ukončili prodej řízků. Přes polovinu sadby bylo použito na výsadby na klíč nejen pro investory, ale i pro menší pěstitele.

 

Díky deštivému počasí jsme začali sázet až koncem března. První výsadba byla u Mělníka, a to 11 ha na štěpku. Tuto plochu jsme zvládli osázet za šest dnů.

Druhý 5ti ha blok u Mělníka

Druhý 5ti ha blok u Mělníka

Následně jsme realizovali pár menších výsadeb, např. u Jihlavy, kde se však nepodařilo bývalou louku připravit tak, jak to mělo být, a výsadba na těchto 4 ha šla velice pomalu a těžko. Pole vypadalo spíše jako oraniště a údržba, kterou si chce zákazník provádět sám, bude určitě náročnější než na dobře připraveném poli.

Výsadba sedmi hektarů u sousedů na Slovensku šla výtečně. Za první den jsme osázeli téměř 4 hektary! Ten den padl i nový rekord nejlepšího sazeče Tomáše: 8600 ks. Snad příští rok zvládne sázet hektar na štěpku (12 000 ks) denně 🙂

Sedm hektarů luxusně připravené louky pr výsadbu JT

Sedm hektarů luxusně připravené louky pro výsadbu JT

Už mezi výsadbami bylo nutné odplevelit podzimní výsadbu u Ostravy.

Podzimní výsadba zarote plevelem samozřejmě mnohem dříve, než na jaře vláčené pole

Podzimní výsadba zaroste plevelem samozřejmě mnohem dříve, než na jaře vláčené pole

Tento hektar je pro nás práce na jeden den. Přijeli jsme sice o týden dříve, než bylo potřeba, ale během probíhajících výsadeb moc na výběr nebylo. Když jsme si ověřili již zmíněnou 99% ujímavost, měli jsme upřímnou radost. Dosavadní zkušenosti z naší republiky totiž nebyly takto příznivé.

 

 

Finální výsadba sedmi hektarů za Jeseníky téměř u polských hranic byla lehce komplikovanější. Pozemek byl totiž krásně podmáčený a příprava pole tak byla ztížená. Ve finále jsme sehnali velký traktor, který dokázal půdu připravit a už se mohlo sázet. Výsadbu jsme zvládli opět během čtyř dnů a tím skončila skvělá etapa výsadeb.

Počasí nám přálo

Počasí nám přálo

 

Začínají údržby! Ty bude naše firma provádět na 4 plantážích (celkem 26 ha). K tomu nám poslouží moderní technika od firmy Mantis Mankar ULV a malotraktor Dakr. Tento rok budeme stránku určitě aktualizovat.

Postřikovač upravený na údržbu RRD

Postřikovač upravený na údržbu RRD – To zvládnou i princezny

Údržby byly na všech plantážích prováděné zhruba s měsíčním odstupem. Projet postřikovačem jeden hektar na štěpku znamená urazit 9,6 km plus otáčení. Např. jedenáct hektarů u Mělníka bylo krásných 115 km na traktůrku a to celkem třikrát. Vše se však vyplatilo viz video z poslední údržby. Spoustu obrázků jak z výsadeb, tak z údržeb najdete v letošní galerii.

Chystá se kempík

Takhle to má vypadat

 

 

Nyní už od začátku: Rok 2008

   Naši první plantáž o velikosti 1 ha jsme založili koncem února. Na tuto plochu jsme zasázeli cca 9500 ks řízků. Plantáž jsme udržovali motykami a ručním rotavátorem. Protože však půda nebyla pro výsadbu dobře připravená, pole bylo hodně zaplevelené a stromy dorostly do výšky pouhých 2 metrů, což pro nás byl v té době dobrý výsledek. Bohužel jsme dali na radu prodejce sadby a plantáž neoplotili, a poněvadž v této lokalitě máme stáda srn opravdu veliká, přišli jsme o 99 % porostu. Srnám stromy opravdu nechutnaly, ale přesto téměř všechny pruty překousaly, a tím způsobily, že ze zbylých částí vyrostly ze všech pupenů větvičky. Tyto „smrčky“ jsme koncem zimy omladili. Z jednoletých kořínků pak během dalšího roku vyrostly nové, až třímetrové pruty. V listopadu 2013 jsme třetinu této plantáže mýtili s výnosem 80 prm. Část dřeva jsme rozprodali za cenu 690,- Kč/prm a ostatním topíme v naší kotelně. A jak dřevo hoří se můžete podívat zde.

2008

2009

   V březnu jsme založili další půlhektarovou plantáž na přeorané louce, o kterou jsme se bohužel nestihli z jiných pracovních důvodů vůbec postarat, a výsledek nebyl tudíž pozitivní. Ze začátku vše vypadalo pěkně. Avšak po dvou měsících byly stromky menší než okolní tráva, a to velice zpomalilo jejich růst. Tuto plantáž jsme v roce 2012 renovovali. Tímto bych chtěl upozornit, že sázet RRD do nepřipravených a zaplevelených pozemků je zcela jistě zbytečné! Stromky nemají v zaplevelených plochách šanci vybudovat si dostatečný kořenový systém, a tak neporostou. Takto přežívat mohou i několik let, avšak jejich přírůstky jsou jen pár centimetrů za rok.

2010

Po hodině práce ve dvou lidech byla část porostu na zemi

Po hodině práce ve dvou lidech byla část porostu na zemi

   Na jaře se naše plantáže rozrostly o dalšího půl hektaru. Tentokrát byla půda na bývalé louce lépe připravena. V červnu ale bylo dlouho sucho a půlmetrovým stromkům opadaly lístky až k terminálům. Stromy měsíc sucha přežily a nejlepší dorostly do 2,5 metru výšky. Koncem roku 2014 jsme plantáž obmýtili.

2011

   V březnu jsme založili plantáž o rozloze 4,2 hektarů, tou dobou největší na Pardubicku. Sázet jsme začali s deseti pomocníky 22. 3. 2011. Celá výsadba trvala pouhé dva víkendy. Není nutné se obávat výsadby na takovéto ploše bez mechanizace. Ta se Vám vyplatí, dle mého názoru, až od 15ti hektarů. Na polovině této naší plantáže je jílovitá půda, na které jsou přírůstky menší. Proto doporučuji jílová pole před výsadbou důkladně zorat, a to hloubkovou orbou. Z důvodu pozemkových úprav bylo pole pouze narychlo rozdiskované a zvláčené, a to zdaleka nestačilo. Největším nepřítelem stromků v prvním roce je plevel, a proto jsme se rozhodli pole řádně odplevelovat. Po prvním dni s ručním mountfielďáckým rotavátorem jsem byl ženou donucen koupit traktůrek s rotavátorem. S traktůrkem jsem dokázal denně projet až jeden hektar a vše se vyplatilo! Pole bylo tedy dobře obděláváné a stromy rostly jako z vody. Výsledkem byl fantastický závěr sezóny – pruty vyrostly téměř ke čtyřem metrům!!!

2011

2012

   Toho roku jsme zvětšili naše plantáže na sedm hektarů. Nový hektar měl v září 2012 stromy výšky přes tři a půl metru. Zároveň jsme obnovovali nepodařený půlhektar z roku 2009, kde však stromky koncem května pomrzly a celé léto doháněly velkou ztrátu. I tak dorostly některé z nich 3,7 m. V roce 2012 jsme začali prodávat certifikovanou sadbu.

2012

2013

   Konečně byla možnost připravit půdu, tak jak je potřeba. Na podzim 2012 proběhla orba 3,5 ha a na jaře 2013 těsně před výsadbou jsme oraniště nechali srovnat. Do kypré půdy se řízky sázely velice snadno – viz video z výsadby. Po předchozích zkušenostech jsme odplevelovali pouze chemicky, kterýžto způsob se ukázal jako nejefektivnější. Plantáž byla celý rok pleveluprostá a odměnou za to byl jednolitý, stejnoměrný porost o výšce 3,3 – 3,8 metru. Tento rok se nám podařilo vyprodukovat a prodat téměř 100 000 ks řízků a kvůli vysokému zájmu o sadbu jsme museli rozšířit naše reprodukční porosty, které samozřejmě spadají pod kontrolu Státní rostlinolékařské správy.

2013

2014

   V období od ledna do března jsme vyprodukovali přes 300 000 ks řízků v různých formách. Začali jsme též sázet plantáže na klíč – 2 hektary u Rakovníka o hustotě 8 000 ks/ha, 6 hektarů u Ostravy o stejné hustotě. Jak práce probíhaly, se můžete podívat v galerii. Navázali jsme spolupráci s pražskou Českou zemědělskou univerzitou (Ing. Václav Štícha, Ph. D.), Mendelovou univerzitou v Brně (Stanislav Horníček) a zároveň s německou University of Sustainable Developement Eberswalde (Dr. Peter Rademacher). Pokáceli jsme dalších 0,6 ha našich plantáží na palivové dříví.

2014

   Jako první pěstitelé v ČR jsme přišli s projektem vzorové kotelny, ve které se dá RRD spalovat s nejvyšší možnou účinností. Za spolupráce s firmami Atmos, Reflex, Heluz a Grundfos jsme vybudovali kotelnu pro rodinný dům, o které se více můžete dozvědět zde. Tento systém vytápění se velice dobře osvědčil.

Atmos DC25GS s aku nádrží Reflex

Atmos DC25GS s aku nádrží Reflex

   Z důvodu expanze zájmu o pěstování RRD jsme vybudovali moderní halu pro produkci té nejkvalitnější sadby, díky které budeme schopni pokrýt Vaše objednávky. Součástí haly je i velkokapacitní chladící box o objemu 60 m3, ve kterém budeme sadbu skladovat.

hala-mrazak

2015

   Stejně jako v předešlých letech jsme začátkem roku produkovali sadbu. Tentokráte díky lepším podmínkám ještě v lepší kvalitě. Skladovali jsme ji v chladícím boxu až do poloviny května, kdy jsme ukončili prodej sadby. V tomto roce jsme Vám už druhou sezónu zakládaly plantáže na klíč. Celkem jsme založili sedm nových plantáží s celkovým objemem cca 140 000 ks. Na některých plantážích jsme prováděli i údržbu.

Jak taková výsadba a údržba probíhá se můžete podívat:

14 Netridena sadba Strizna japonskeho topolu  DSC06133