Jak vznikala hektarová plantáž našeho zákazníka u nás v Holicích z tříděné sadby

I když to naše široké okolí znalo, spousta lidí stále nevěřila možnostem ohledně pěstování svého „lesa“. A tak se jeden kamarád rozhodl založit plantáž na jeho louce sousedící s jeho domem. Bohužel se tak rozhodl až po té, kdy si objednal dřevo z našich lesů a kubík ne zcela zdravého dubu zakoupil za 1600,- Kč. Kubíku to ale bylo tuším 30. Krásná hromádka dřeva, ale zpět k jeho záměru.

Trochu, i když už s tím máme zkušenosti, jsem se obával uspěchaného rozhodnutí: založit plantáž během tří měsíců a dalšího suchého jara a ještě na bývalé louce…

Louka splňovala požadavky státu – ZPF =4. Nic tedy nebránilo realizaci. Během jara jsme připravili sadbu, geodeti za pouhých cca 1200,- Kč vytyčili pozemek (cca 8 kolíků) a čekalo se na orbu. Žádost byla podána během února a ke konci března byla schválena. Po orbě však nastaly deště a muselo se pár týdnů čekat na vláčení oraniště. Toho jsme se dočkali bohužel pozdě a to až ke konci dubna.

Na začátku května jsme začali s výsadbou. Protože si chtěl kamarád vše vyzkoušet sám (z důvodu následného rozšiřování plantáží), požádal nás pouze o informace nutné k výsadbě i následné údržbě. Stejně tak, jak to sdělujeme Vám, jsme i jemu předali vše potřebné.

I tak se během přípravy a následné výsadby dopustil pár drobných chyb, ale ve výsledku se ukázalo, že to nebylo nic závažného. Např. během namáčení sadby v bazénu, mu některé bedny s řízky vyplavaly a všechno vypadalo velice zmatečně. Dále se mu podařilo omylem vysázet stromy i pod dráty VN. Jednoduše je bude muset pořezat dříve než k vodičům stromy dorostou. Alespoň bude na zátop. Dokonce bych řekl, že i toto má smysl, pokud uvažujete o plantáži pro svou potřebu.

S údržbou jsme mu pomohli, a i když se této fáze nejvíce bál, naznal, že projít hektárek je vážně na jeden den. I když jsem mu doporučoval provést údržbu herbicidem třikrát, tak ji provedl jen dvakrát. Když jsem však uviděl přírůstky jeho stromů, byl jsem velice překvapen, jak se jim daří.

 

Určitě doporučuji začít s údržbou dříve!

Po první údržbě vypadaly stromy vážně skvěle

 

Po půli srpna už měly některé stromy ke třem metrům!

 

 

 

Plantáži se dařilo skvěle a ve finále dorostla v tomto třetím suchém roce až do skvělých 3,7 metrů, což je skvělý výsledek!