Výzkumy pokračují – řepka vs topoly

Tentokrát naše plantáže navštívil Prof. Robert Bradley z Université de Sherbrooke až z dalekého Québecu se svým týmem (student z Francie a Ing. A Maňourová z ČZU). Jednalo se o výzkum, jak ovlivňuje kořenový systém topolů půdu, na které se pěstuje řepka. Bohužel už nyní je jasné, proč se Prof. Bradley plahočil přes polovinu zeměkoule až k nám. Letos máme totiž na polích cca 418 000 hektarů řepky a šance, že některá bude přímo sousedit s topolovou plantáží je tak vysoká, i když plochy topolů jsou u nás jen cca na 3000 ha. Vědci tudíž odebrali téměř stovku vzorků půdy a brzy budou výsledky, které vám rádi předáme.

Prof. Robert Bradley – velice sympatický pán a jeden z nejlepších biologů na světě!

Odměřování vzdálenosti pro odběr vzorků byl v řepce náročný úkon.

 

Já si jen sedím ve stínu a označuji vzorky půdy:)

 

Ing. A. Maňourová už chvátá pro další vzorek půdy.

Mezi tím s kamarádem svážíme dřevo. Jsou to čtyřleté stromy, které už přerůstaly vedení VN a tudíž jsme je museli pokácet dříve.