Seminář ve VÚKOZu 4.10.2017

Rychle rostoucí dřeviny pro zemědělské a lesnické využití v podmínkách České republiky

Termín konání:      4.10.17 VÚKOZ, v.v.i. Průhonice

5.10.17 VÚLHM, v.v.i. Kunovice (Uherské Hradiště)

 Program semináře bude obsahovat:

  1. Aktuální přehled historie, stavu a perspektiv RRD zejména v ČR a EU
  2. Novinky z oblasti výzkumu a uplatnění biomasy RRD
  3. Vývoj v oblasti legislativy a dotací
  4. Ekologické a environmentální aspekty RRD v krajině
  5. Pěstitelský workshop: aktuální problémy praxe (za účasti pěstitelů)
  6. Exkurze do pokusných a komerčních porostů v okolí Průhonic a Kunovic

Seminář a polní exkurse v Průhonicích budou zaměřeny více (ale nejen) na pěstování RRD na zemědělské půdě a v Kunovicích na lesní půdě. Zúčastnit se můžete obou nebo jednoho dne dle vašeho výběru.

Podrobný program zašleme po potvrzení účasti přednášejících, kterými budu přední odborníci z výzkumu, státní správy a praxe. Seminář organizujeme a financujeme ve spolupráci s VÚLHM VS Kunovice, Topolářskou komisí České republiky, z.s. a Technologickou platformou „Rostliny pro budoucnost“. (Účast a občerstvení na semináři budou zdarma

V případě vašeho zájmu o účast, prosím pošlete zprávu/potvrzení na e-mail jobbikova@vukoz.cz

V případě zájmu o vystoupení nebo podnětů k semináři (přednášku, diskuzní příspěvek, exkurse apod.) pište na weger@vukoz.cz

Pěkný den a děkujeme za vaše případné odpovědi

Jan Weger, Jana Jobbiková a kol.